28.Gün – Hastalıklar

1. A Laura ____________________ el cuello porque trabaja mucho con su ordenador.

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen cümleye göre Laura bilgisayarında çok çalıştığı için bıynu ağrıyormuş. Ağrıyı çeken kişi Laura olduğu için “Le” kullanılmalıdır. Laura’nın ağrıyan yeri boynudur ve “el cuello” tekildir. Dolayısıyla doğru cevap “Le duele”dir.

2. ___________________ las muelas.

Correct! Wrong!

Çözüm: “Las muelas” çoğul olduğu için “duelen” kullanılmalıdır. Ayrıca dolor fiili ile oluşşturulan cümlelerde, fiilden önce gelen “me/te/le/nos/os/les” zamirleri gelir. “Se duelen” yanlış bir ifadedir. Verilen seçeneklere göre olabilecek tek doğru cevap “Te duelen”dir.

3. ¿Por qué necesita usted una cita urgente con el dentista? [Neden acil bir diş hekimi randevusuna ihtiyacınız var?]

Correct! Wrong!

Çözüm: “Dolor” ile kurulan cümlelerde, vücudun bölümlerine atıfta bulunurken “benim, senin” gibi ifadelerin çok kullanılmamaktadır. Ayrıca “los dientes” çoğul bir ifade olduğu için “duelen” kullanılmalıdır. Doğru cevap “Çünkü dişlerim ağrıyor.” anlamına gelen “Porque me duelen los dientes.”dir.

4. ¿Cuándo vamos al fisioterapeuta?

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen soruda ne zaman fizyoterapiste gidiyoruz diye sorulmaktadır. “Doğru cevap sırtığımız ağrığızı zaman olmalıdır. “La espalda” tekil olduğu için cevap “Cuando nos duele la espalda.” olmalıdır.

5. Le duele _______________ porque han comido mucho comida.

Correct! Wrong!

Çözüm: Vücudun bölümlerine atıfta bulunurken “benim, senin” gibi ifadelerin çok kullanılmamaktadır.

6. ¿Por qué no habla hoy ese chico tan hablador?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “O konuşkan çocuk bugün neden konuşmuyor?” diye sorulmuştur. “los dientes” çoğuldur ve bundan dolayı “duelen” kullanılmalıdır. Bir çocuktan bahsedildiği için “le” olmalıdır. Doğru cevap “Porque le duelen los dientes.” olmalıdır.

7. Aşağıdaki cümllerin hangisinde yanlışlık vardır?

Correct! Wrong!

Çözüm: E seçeneğindeki cümlede atıfta bulunan vücudun bölümü “las manos y las rodillas”tır. Bunlar çoğul olduğu için “duelen” olmalıdır. Cümlenin doğru hali “Nos duelen las manos y las rodillas” şeklinde olmalıdır.

8. Mi amiga ____________ la cabeza porque ha tenido un accidente.

Correct! Wrong!

Çözüm: “La cabeza” tekil olduğu için “duele” kullanılmalıdır. Başı ağrıyan kişi üçüncü tekil kişi olan “arkadaşım” anlamına gelen “mi amiga”dır; dolayısıyla “le” kullanılmalıdır. Doğru cevap “le duele” olmalıdır.

9.

Correct! Wrong!

Çözüm: Görsele göre verieln seçenekler arasından en doğru cümle A seçeneğindeki “Tengo dolor de cabeza.” dır. D seçeneğinde “tener ve doler”; B seçeneğinde de “Estar ve doler” olmak üzere iki fiil kullanıldığı için yanlıştır. C seçeneğinde de la cabeza tekildir ve “duelen” ifadesi yanlıştır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doler fili yanlış kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Çözüm: D seçeneğinde verilen cümlede “A ti” ifadesi ağrıdan etkilenenin ikinci tekil kişi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla burada kullanılması gereken zamir “te” olmalıdır. Las piernas çoğul bir ifade olduğu için duelen kullanılmalıdır. Doğrusu “A ti te duelen las piernas.”tır.

11. A Ramón y a Pablo __________________ las rodillas.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümleye göre ağrıdan etkilenenler “Ramón y Pablo”dur. “Ramón y Pablo” “onlar”ı ifade eder yani üçüncü çoğul kişidir. Dolayısıyla kullanılması gereken zamir “les”dir. Las rodillas ifadeside çoğul olduğu için “duelen” olmalıdır.

12. He pasado todo el día en el ordenador, ahora ____________ la espalda.

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen cümle “Bütün gün bilgisayardaydım, şimdi sırtım ağrıyor.” anlamındadır. La espalda tekil olduğu için doğru cevap “me duele”dir.

13.

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen görselde işaret edilen yer diz olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Pies “ayak”, piernas “bacak” ve talón ise “topuk” anlamına gelmektedir.

14. ¿Por qué no quieres comer nada?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “Neen hiçbir şey yemek istemiyorsun?” diye sorulmuştur. Buna göre en doğru cevap “Çünkü midem ağrıyo.” anlamına gelen “Porque me duele el estómago.”dur.

15. A mi abuelo _________________ el hombro.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümleye göre ağrıdan etkilenen “A mi abuelo”dur. “A mi abuelo” “o”nu ifade eder yani üçüncü tekil kişidir. Dolayısıyla kullanılması gereken zamir “le”dir. El hombro ifadeside tekil olduğu için “duele” olmalıdır.

28.Gün - Hastalıklar
Başarısız!
Dikkatini biraz daha toplamanı öneririm. Konu anlatımını ve kelimeleri bir kere daha çalışsan senin için daha iyi olabilir.
Daha iyisini yapabilirsin!
Biraz daha çaba sarf edersen daha iyisini yapabilirsin! 1.gün e-postasına tekrardan çalışman senin için faydalı olacaktır.
Süpersin!
Mükemmel! Konu anlatımını da kelimeleri de gayet iyi öğrenmişsin. Sıradaki konuya tamamen hazırsın!

Share your Results: