18.Gün – Ulaçlar

1. Aşağıdaki ulaç çekimlerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Çözüm: İr fiilini ulaç çekimi “yendo”dur.

2. Aşağıdaki ulaç çekimlerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Çözüm: Oir fiilinin çekimi “oyendo”dur.

3. “Yo comer un helado.”cümlesinin gerundio şeklinde doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümlede devam etmekte olan bir eylem belirtilmektedir. Cümlenin öznesi “yo (ben)” olduğu için estar fiili “estoy” şeklinde kullanılmalıdır. Comer fiilinin ulaç çekimi de “comiendo” dur. Yani bu cümle “Yo estoy comiendo un helado.” şeklinde yazılır.

4. Los gatos se fueron ___________ (correr).

Correct! Wrong!

Çözüm: “Correr” fiilinin ulaç çekimi “corriendo” dur. Cümle “Kediler koşarak kaçtı.” anlamındadır.

5. Ella llegó __________(cantar).

Correct! Wrong!

Çözüm: “Cantar” fiilinin ulaç çekimi “cantado”dur. C seçeneğinde verilen “está cantando” aklını karıştırmış olabilir. Ama cümlede “gelmek” anlamında kullanılan “llegar” fiilinin çekimli hali mevcuttur, dolayısıyla estar fiiline gerek yoktur. Bu cümle “O şarkı söyleyerek geldi.” anlamında “Ella llegó cantando.” olmalıdır.

6. Estos días (yo) _______________ (oír) siempre la misma historia.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümlenin öznesi “yo” olduğu için “estar” fiili “estoy” olarak kullanılmalıdır. “oir” fiilinin ulaç çekimi ise “oyendo” dur. Dolayısıyla doğru cevap “Estos días estoy oyendo siempre la misma historia.” olmalıdır.

7. (İr) ____________de excursión, hemos conocido muchos pueblos.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümlede verilen “ir” fiilinin ulaç çekimi “yendo”dur. Dolayısıyla cümlenin doğru şekli “Yendo de excursión, hemos conocido muchos pueblos.”tur.

8. El autobús tuvo un accidente (salir) ______________ de la estación.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümlede verilen salir fiilinin ulaç çekimi “saliendo”dur. “Otobüs duraktan ayrılırken kaza yaptı.” anlamına gelen bu cümlenin doğru yazılışı “El autobús tuvo un accidente saliendo de la estación.” şeklindedir.

9. “querer” fiilinin “gerundio compuesto” şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çözüm: “Gerundio compuesto” için haber yardımcı fiilinin ulaç hali olan “habiendo” kullanılır. “Habiendo” dan sonra gelen fiil ortaç şeklinde kullanılır. Querer fiilinin ortaç şeklinde yazılımı da “querido”dur.

10. “dormir” fiilinin “gerundio simple”şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çözüm: dormir fiilinin “gerundio simple” şeklindeki doğru yazılışı “durmiendo”dur. C seçeneğinde verilen “estoy dormiendo” da gerundio simple çekimi diye düşünebilirsin. Evet haklısın ama bu seçenekteki dormir çekimi yanlıştır. “Estoy dormiendo” değil, “estoy durmiendo” olsaydı doğru olurdu.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

Çözüm: Yanlış olan seçenek A’dır. Çünkü dormir fiilinin ulaç çekimi “durmiendo”dur. Cümlenin doğru yazılışı “Vosotras estáis durmiendo la siesta.”dır.

12. (leer/yo) ______________ un libro junto al río.

Correct! Wrong!

Çözüm: “Leer” fiilinin ulaç çekimi “Leyendo” olduğu içi doğru cevap “Estoy leyendo”dur.

13. Estamos ___________(practicar) inglés porque la semana que viene nos tomarán lección oral.

Correct! Wrong!

Çözüm: “Practicar” fiilinin ulaç çekimi “practicando” olduğu için doğru cevap B seçeneğidir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

Çözüm: C seçeneğinde verilen ölmek anlamındaki “morir” fiilinin çekimi “muriendo”dur. Dolayısıyla bu cümlenin doğru yazılışı “Las plantas se están muriendo por el calor.” şeklindedir.

15. Qué está haciendo la mujer?

Correct! Wrong!

Çözüm: Görsele göre kız yazı yazmaktadır. Escribir fiilinin ulaç çekimi “escribiendo” şeklindedir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.

18.Gün - Ulaçlar
Başarısız!
Dikkatini biraz daha toplamanı öneririm. Konu anlatımını ve kelimeleri bir kere daha çalışsan senin için daha iyi olabilir.
Daha iyisini yapabilirsin!
Biraz daha çaba sarf edersen daha iyisini yapabilirsin! 1.gün e-postasına tekrardan çalışman senin için faydalı olacaktır.
Süpersin!
Mükemmel! Konu anlatımını da kelimeleri de gayet iyi öğrenmişsin. Sıradaki konuya tamamen hazırsın!

Share your Results: