16.Gün – Haber Fiili

1. _____________ muchas medusas en la playa. [Sahilde çok denizanası vardı.]

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda geçmiş zamanı ifade eden “vardı” ifadesi geçtiği için doğru cevap “Había”dır.

2. Este mes ___________ tres días de fiesta. [Bu ay üç günlük şenlik olacak.]

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda gelecek zamanı belirten “olacak” ifadesi geçtiği için doğru cevap “habrá”dır.

3. Creo que ya ___________ nadie en la casa.

Correct! Wrong!

Çözüm: Cümlede “hiç kimse” anlamında nadie ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade olumsuz bir anlama sahip olduğu için doğru cevap “no hay”dır.

4. ¿Qué hay en el mar? Bu soruya aşağıdakilerden hangisi ile cevap verilemez?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “Denizde ne var?” diye sorulmaktadır. Denizde barco (gemi), pek çok balık (muchos pescados) ve balina (ballena) olabilir. Ama denizde bir balerin (bailarina) olamayacağı için doğru cevap D seçeneğidir.

5. ¿Qué hay en la galaxia? Bu soruya aşağıdakilerden hangisi ile cevap verilemez?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “Galakside ne var?” diye sorulmaktadır. Galakside pek çok yıldız (muchas estrellas), pek çok gezegen (muchos planetas) ve güneş (sol) vardır. Fakat birkaç medeni para (varias moneas) olmadığı için doğru cevap D seçeneğidir.

6. Hay setenta congresistas en el debate. Bu cümleye aşağıdaki sorulardan hangisi sorulamaz?

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen cümle “Tartışmada yetmiş milletvekili var.” anlamındadır. Bu cümle için “Tartışmada yetmiş milletvekili var mı?, Tartışmada ne var?, Tartışmada kaç tane milletvekili var?” soruları sorulur. Ama “Tartışmada nasıl milletvekili var?” var sorusu sorulamayacağı için doğru cevap C seçeneğidir.

7. Aşağıdaki tekil – çoğul eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Çözüm: “Hay” ifadesinin tekil çoğul – eril dişil başka formu yoktur. Yani var olan şeyin tekil ya da çoğul oluşu, eril ya da dişil oluşu hay kelimesini etkilemez. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen “hayes” ifadesi yanlıştır.

8.¿Qué hay en la foto?

Correct! Wrong!

Çözüm: Fotoğrafta bir kız (chica), bir top (pelota) ve bir kilise (iglesia) yoktur. Verilen görselde bir ev olduğu için doğru cevap “hay una casa”dır.

9.¿Qué hay en la foto?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen görselde bir tane anahtar olduğu için doğru cevap “Hay una llave”dir.

10.¿Qué hay en el plato?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “Tabakta ne var?” diye sorulmaktadır. Tabakta bir içecek (una bebida), beş çatal (cinco cuchara) ve üç bıçak (tres cuchillo) var diyemeyiz. Ama iki yumurta var (hay dos huevos) diyebiliriz.

11.¿Qué hay en el centro de la ciudad?

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen soruda “Şehir merkezinde ne var?” diye sorulmaktadır. Verilen görsele göre, bu soruya “bir havuz yok, bir park yok ve bir cami var” şeklinde cevap veremeyiz. Ama “hay un centro comercial” şeklinde cevap verebiliriz.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Çözüm: C seçeğindeki cümlede masanın altında iki kedi olduğu ifade edilmiştir. Gato klimesi de çoğul yazılmalıdır. Yani bu cümlenin doğrusu “hay dos gatos debajo de la mesa”dır.

13. Esta casa está muy sucia. Bu cümleye aşağıdaki tavsiyelerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen cümle “Bu ev çok kirli” anlamındadır. Bu cümleye “Temizlemek gerek” anlamında “hay que limpiar” diyebiliriz.

14. ¿Qué hay en el aula? Bu soruya aşağıdakilerden hangisi ile cevap verilemez?

Correct! Wrong!

Çözüm: Soruda “Sınıfta ne var?” diye sorulaktadır. Bu soruya 20 öğrenci (20 alumnos), pek çok defter (muchos cuadernos) ve birkara tahta (una pizarra) ile cevap verilebilir. Ama bir sınıfta çok sayıda çalışan (muchos empleados) bulunmaz.

15. “Çok güzel kitaplar var ama berbat kitaplar da var.” cümlesinin İspanyolcası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Çözüm: Verilen cümlenin İspanyolcası “Hay muy buenos libros pero también hay pésimos.”tur.

16.Gün - Haber Fiili
Başarısız!
Dikkatini biraz daha toplamanı öneririm. Konu anlatımını ve kelimeleri bir kere daha çalışsan senin için daha iyi olabilir.
Daha iyisini yapabilirsin!
Biraz daha çaba sarf edersen daha iyisini yapabilirsin! 1.gün e-postasına tekrardan çalışman senin için faydalı olacaktır.
Süpersin!
Mükemmel! Konu anlatımını da kelimeleri de gayet iyi öğrenmişsin. Sıradaki konuya tamamen hazırsın!

Share your Results: