MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan veya alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı/Adı Soyadı: Sedat Yusuf Ergüneş – Yergunes Yazılım

Adres / İletişim: Naci Kasım Cad. Mehtap Sk. Baran Sitesi A/3 Blok Daire: 3 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: +90 (538) 827 21 47

E-Posta adresi: hola@ispanyolcu.com

1.2. ALICI

Adı Soyadı :

Adresi :

Cep Telefonu :

E-Posta Adresi :

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, alıcının internet üzerinden satıcıya siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre satıcıdan satın aldığı (video, metin, ve resim) eğitim içerikleridir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 SATICI VE ALICININ YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Alıcı, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden alıcı haricinde birisinin faydalanmayacağını alıcı peşinen kabul eder.

4.1.3. Satıcı sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak alıcıya sunmakla mükelleftir. Fakat, alıcının kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından satıcı sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin alıcıya sunulabilmesi için, satıcının web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması ve satış sözleşmesini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin, satıcının satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (https://ispanyolcu.com ) üye olması (sadece e-posta kaydı da olabilir) zorunludur.

4.2.2. Sözleşme https://ispanyolcu.com internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3.  Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, satıcının verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Alıcının banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden satıcı sorumlu değildir.

Ayıca alıcı, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan alıcının satın alınan ürün ya da hizmeti, müteakip üç iş günü içinde satıcı tarafından aktif hale getirilecek ve gerekli bilgiler e-posta yoluyla alıcıya bildirilecektir.

4.3. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1.  Alıcı satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının satıcıya ait olduğunu kabul eder ve satıcıdan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Alıcı, iş bu sözleşmeyi onayladığında https://ispanyolcu.com internet sitesindeki “Gizlilik Politikası”, “Teslimat ve İade”, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak alıcıya sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Satıcı, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti alıcıya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede alıcıya bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Alıcının siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, alıcı satıcı tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyallerine kaydı aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Alıcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan alıcıya ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Satıcının çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve satucunun kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince satıcı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile alıcıya durumu bildirecektir.

5.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının hiçbir yetkisi olmadığından alıcı bir sınavın olmayacağını sebep göstererek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptalini talep edemez; alıcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

6.1. ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri tarafımızca kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya gönderilebilir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Alıcı, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben alıcı/üye olarak, iş bu 5(beş) sayfadan oluşan ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.