Sayılar 16-30

Konu ile ilgili ders

İspanyolca Sayılar

Bu konuda, ispanyolca sayılar ve bu sayıların okunuşları ile yazılışlarını inceleyeceğiz. İspanyolcada rakamlar sayılar konusu dilin en kolay ve en basit konularından birisidir ve belirli kurallardan oluşur. Konunun sonunda isimler ve sayıların birlikte kullanımlarına da değineceğiz.

Görüntüle

Kelime Kartları

Dieciséis

Onaltı

Diecisiete

Onyedi

Dieciocho

Onsekiz

Diecinueve

Ondokuz

Veinte

Yirmi

Veintiuno

Yirmibir

Veintidós

Yirmiiki

Veintitres

Yirmiüç

Veinticuatro

Yirmidört

Veinticinco

Yirmibeş

Veintiséis

Yirmialtı

Veintisiete

Yirmiyedi

Veintiocho

Yirmisekiz

Veintinueve

Yirmidokuz

Treinta

Otuz