Sayılar 0-15

Konu ile ilgili ders

İspanyolca Sayılar

Bu konuda, ispanyolca sayılar ve bu sayıların okunuşları ile yazılışlarını inceleyeceğiz. İspanyolcada rakamlar sayılar konusu dilin en kolay ve en basit konularından birisidir ve belirli kurallardan oluşur. Konunun sonunda isimler ve sayıların birlikte kullanımlarına da değineceğiz.

Görüntüle

Kelime Kartları

Cero

Sıfır

Uno

Bir

Dos

İki

Tres

Üç

Cuatro

Dört

Cinco

Beş

Seis

Altı

Siete

Yedi

Ocho

Sekiz

Nueve

Dokuz

Diez

On

Once

Onbir

Doce

Oniki

Trece

Onüç

Catorce

Ondört

Quince

Onbeş