Büyük Sayılar

Konu ile ilgili ders

İspanyolca Sayılar

Bu konuda, ispanyolca sayılar ve bu sayıların okunuşları ile yazılışlarını inceleyeceğiz. İspanyolcada rakamlar sayılar konusu dilin en kolay ve en basit konularından birisidir ve belirli kurallardan oluşur. Konunun sonunda isimler ve sayıların birlikte kullanımlarına da değineceğiz.

Görüntüle

Kelime Kartları

Treinta

Otuz

Treinta y uno

Otuzbir

Treinta y dos

Otuziki

Treinta y tres

Otuzüç

Treinta y cuatro

Otuzdört

Treinta y cinco

Otuzbeş

Treinta y seis

Otuzaltı

Treinta y siete

Otuzyedi

Treinta y ocho

Otuzsekiz

Treinta y nueve

Otuzdokuz

Cuarenta

Kırk

Cincuenta

Elli

Sesenta

Altmış

Setenta

Yetmiş

Ochenta

Seksen

Noventa

Doksan

Cien

Yüz

Ciento uno

Yüzbir

Doscientos

İkiyüz

Mil

Bin

Konu ile ilgili ders

Aile Üyeleri

İspanyolca aile bireylerini ve onları tanıştırmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda İspanyolca evli misin ya da İspanyolca bekâr mısın sorularını öğreneceğiz. Konunun sonunda ise İspanyolca aile üyeleri ve ilişkilere ait kelimelerin listesini bulabilirsiniz.

Görüntüle

Kelime Kartları

La Familia

Aile

La Madre

Anne

El Padre

Baba

Hermano / Hermana

Erkek / Kız Kardeş

Hijo / Hija

Erkek / Kız Çocuk

Esposo / Esposa

Abuelo / Abuela

Dede / Nine

Nieto / Nieta

Erkek / Kız Torun

Tio

Dayı / Amca

Tia

Teyze / Hala

Primo / Prima

Erkek / Kız Kuzen

Sobrino / Sobrina

Erkek / Kız Yeğen

Suegro / Suegra

Kayınpeder / Kayınvalide

Cuñado / Cuñada

Kayınbirader / Görümce

Los Padres

Ebeveynler