Geometrik Şekiller

Kelime Kartları

Formas geométricas

Geometrik Şekiller

Cuadrado

Kare

Rectángulo

Dikdörtgen

Triángulo

Üçgen

Círculo

Çember

Trapecio

Yamuk

Rombo

Eşkenar dörtgen

Pentágono

Beşgen

Hexágono

Altıgen

Heptágono

Yedigen

Octágono

Sekizgen

Eneágono

Dokuzgen