İspanyolca Tanım Edatları

İsimler her dilde olduğu gibi ispanyolcada da dilin temelini oluşturur. Ve diğer Roman dilleri gibi, ispanyolca kelimeler de dişil(femenino) ve eril(masculino) olmak üzere 2 gruba ayrılır. Bu derste işleyeceğimiz İspanyolca tanım edatları konusu İspanyolcada dil bilgisi kurallarının en önemli konusudur. Öncelikle tekil isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla kullanımını göreceğiz. Daha sonrasında da ispanyolcada isimlerin nasıl çoğullaştırılacağını, çoğullaştırılan isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarıyla nasıl kullanılması gerektiğini detaylarıyla öğrenebileceksiniz.

TEKİL ÇOĞUL 
ErilDişil Eril Dişil
 Belirli Tanım Edatı ellaloslas
 Belirsiz Tanım Edatı un una unos unas

 

İspanyolcada “El” ve “La” Nedir?

İspanyolcada isimler, kullanılırken kendilerini tamamlayan, ismin belirliliğini ve cinsini tamamlayan, tanım edatları ile birlikte kullanılırlar.

Belirli Tanım Edatı

Eğer kullanılan isim belirli ve biliniyor ise bu tanım edatları kullanılır. Belirli tanım edatları el ve la dır. İngilizcedeki “the” ile aynı görevdedir. Belirli tanım edatları eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılır. Dişil tanımlılık eki la eril tanımlılık eki ise el’dir. El ve la tanımlılık eklerinin kullanım kuralları aşağıdadır.

 1. Eğer bir kelimenin “-a, -dad, -ción, -sión ” ile bitiyorsa dişil karakter taşır ve kelimenin başında dişil tanımlılık eki olan la kullanılır.
La chica: Kız
La universidad: Üniversite
La canción: Şarkı
La Televisión: Televizyon
 1. Eğer kelime “-o, – or ” ile bitiyorsa eril karakter taşır ve kelimenin başından eril tanımlılık edatı olan el kullanılır.
El libro: Kitap
El gato: Kedi
El autor: Yazar
 1. Sonu “-d ve –z” ile bitenlerin çoğu dişildir. Ama istisna olanları vardır.
La pared: Duvar
 1. İlk üç kurala uymayan kelimelerde vardır. Bu kullanımları zamanla yeni kelimeler kullandıkça öğrenebiliriz.
El di: Gün
Sözcüğün son harfi –a olmasına rağmen kelime erildir.
La man: Mano
Sözcüğün son harfi –o olmasına rağmen kelime dişildir.

30 Günde İspanyolca - Başlangıç
Eğitim Programı

Özel olarak hazırladığımız, 30 günlük online eğitim e-posta programımızla 1 ayda İspanyolca'ya hızlı bir başlangıç yap!

Görüntüle

Belirsiz Tanım Edatı:

Eğer kullanılan isim belli değil veya bilinmiyorsa belirsiz tanım edatları kullanılır. Bu edatlar “un” ve “una” dır. İngilizcedeki “a” ile aynı görevdedir.

Mesa: Masa (sonu –a ile bitiği için kelime dişildir)
 • Eğer belirli bir masadan bahsediyorsak la mesa
 • Eğer belirsiz bir masadan bahsediyorsak una mesa ( bir masa)
Gato: Kedi (sonu –o ile bitiği için kelime erildir.)
 • Eğer belirli bir kediden bahsediyorsak el gato
 • Eğer belirsiz bir kediden bahsediyorsak un gato (bir kedi)

İspanyolcada Çoğullaştırma & “Las” ve “Los” Kullanımı

Şimdiye kadar tekil isimlerin kendilerine uyan tanım edatlarını ve bu tanım edatlarının nasıl kullanıldığını öğrendik. Şimdide ispanyolcada çoğullaştırmayı ve çoğullaşan isimlerin kendilerine uyan tanım edatları ile birlikte nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

 1. Kelimenin son harfi sesli harf ise kelime “-s” eki alarak çoğul hale gelir.
Libro – Libros (kitaplar)
Perro – Perros (köpekler)
Chica – Chicas (kızlar)
Clase – Clases (sınıflar)
Tabú – Tabús (yasaklar)
 1. Kelimenin son harfi sessiz harf ise kelime “-es” eki alarak çoğul hale gelir.
Televisión – Televisiónes (televizyonlar)
Autor – Autores (yazarlar)
Pared – Paredes (duvarlar)
Reloj – Relojes(saatler)
Árbol – Árboles (ağaçlar)
 1. Kelimenin son harfi –y ile bitiyorsa genelde “–y” düşer ve “–ies” olur ama istisnai olan özel kelimeler vardır. Bu yüzden -y harfi ile bitenlere dikkat edilmelidir.
 2. Kelimenin sonu –z ile bitiyorsa genelde z düşer “–c“ olur ve “–es“ çoğaltma ekşi eklenir.
Pez – Pecez (balıklar)
Lápiz – Lapicez( kalemler)

İspanyolca kelimeleri çoğul yapmayı öğrendik. Şimdi de daha önce öğrendiğimiz kurallarla bu kelimelerle birlikte belirli ve belirsiz tanım edatlarını nasıl kullanmamız gerektiğini görelim.

Eğer kullandığımız kelime belirliyse “los“ veya “las” dan birini (kelime dişil ise las, eril ise los) kullanmamız gerekir.
Eğer kullandığımız kelime belirlenmemişse “unos“ veya unas” dan birini (kelime dişil ise unas, eril ise unos) kullanmamız gerekir.

Libros : kitaplar (sonu –o ile bittiği için kelime erildir)
Eğer herhangi bir kitap gurubundan bahsediyorsak unos libros
Eğer belirli bir kitap gurubundan bahsediyorsak los libros

ÖRNEK KELİMELER VE İSPANYOLCA TANIM EDATLARI

KELİMEBELİRLİ TANIM EDATIBELİRSİZ TANIM EDATI
 Tekil (el / la) Çoğul (los / las) Tekil (un/una) Çoğul (unos/unas)
  Libro (kitap) El libro Los libros Un libro Unos libros
 Goma (yapıştırıcı) La goma La goma Una goma Unas gomas
 Tiza (tebeşir) La tizaLas tiza Una tiza Unas tizas
 Pez(balık) El pez Los peces Un pez Unos peces
 Cuaderno (defter) El cuaderno Los cuadernos Un cuaderno Unos cuadernos
 Manzana ( elma) La manzana Las manzanas Una manzana Unas manzanas
 Coche (araba) El coche Los coches Un coche Unos coches
 Clase (sınıf) La clase Las clases Una clase Unas clases
 Tenedor (çatal) El tenedor Los tenedores Uno tenedor Unos tenedores
 Puerta(kapı) La puerta Las puertas Una puerta Unas puertas
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
215016586418