İspanyolca Meslekler

İspanyolca meslekler konusunda, konuştuğunuz kişinin “ne iş yaptığını, hangi meslekten olduğunu” öğrenmek için kullandığımız soru kalıplarını ve bu sorulara vereceğimiz cevapları göreceğiz. Konunun sonunda da en çok kullanılan meslekleri ve bu mesleklerin İspanyolcalarını okunuşları ile birlikte öğreneceksiniz.
 

Ne İş Yapıyorsun? – Mesleğiniz nedir?

¿Qué hace?

Birinin ne iş yaptığını öğrenmek için kullanılan soru kalıbıdır. Hâce kelimesi hacer (yapmak) fiilinin çekimlenmiş halidir.  “hacer” fiilinin kişilere göre kullanım farklılıklarını görmek için aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.

Yo (Ben) hago
Tú (Sen) haces
Él / Ella / Usted (O) hace
Nosotros/as (Biz) hacemos
Vosotros/as (Siz) hacéis
Ellos / Ellas / Ustedes (Onlar) hacen

Aşağıdaki soru yapısındaki hacer fiilini  tablodaki çekimli halleri ile değiştirip ispanyolca mesleğiniz nedir diye sorabiliriz. Cümle örneklerini yazının biraz aşağısında bulabilirsiniz.

¿Qué + hacer?

Bu soruya cevap verirken ise ser(olmak) fiilini kullanırız. Fakat yine ser fiilinin kullandığımız kişiye göre çekimlenmesi gerekecektir. Aşağıdaki tabloda da bunun örneği bulunmaktadır.

Kişi zamiri + ser fiili + meslek

Yo (Ben) soy
Tú (Sen) eres
Él / Ella / Usted (O) es
Nosotros/as (Biz) somos
Vosotros/as (Siz) sois
Ellos / Ellas / Ustedes (Onlar) son

A: ¿Qué hace ella?: O ne iş yapar?                         
B: Ella es enfermera: O bir hemşire

A: ¿Qué hace el?: O ne iş yapar?                            
B: El es policía: O bir polis

A: ¿Qué haces?: Sen ne iş yaparsın?                         
B: Soy profesora: Ben öğretmenim.

Meslekler konusu ile alakalı dikkat edilmesi gereken 2 önemli konu vardır. Birincisi İspanyolca meslek isimleri eril ve dişil olmak üzere 2’ye ayrılır. Kullandığımız kişi zamirine göre mesleği yazmalıyız. (Bunun için konunun sonundaki tabloyu kullanabilirsiniz.) İkincisi ise çoğul kişi zamirleri kullanıldığında meslek isimlerini de çoğullaştırmalıyız.

A: ¿Qué hacen Alejandro y Luna?: Alejandro ve Luna ne yaparlar?
B: Son dentistas: Onlar dişçidirler.

A: ¿Qué hacen ustedes? (Resmi olarak): Siz ne iş yaparsınız?
B: Somos estudiantes.: Bizler öğrencileriz.

 

İspanyolca Meslekler Listesi

Aşağıdaki tabloda da İspanyolca mesleklerin dişil ve eril hallerini ve İspanyolca okunuşlarını öğreneceğiz. Mesleklerle ilgili daha fazla kelime öğrenmek için İspanyolca meslek kelime kartlarına bakabilirsiniz.

MESLEKLER
(Türkçesi)
MESLEKLER (İspanyolcası)
Eril / Dişil
Öğrenci estudiante
Dişçi dentista
Öğretmen profesor
(maestro)
profesora
Gazeteci periodista
Doktor médico médica
Mimar arquitecto arquitecta
Avukat abogado abogada
Mühendis ingeniero ingeniera
Uçuş görevlisi (hostes) Auxiliar de vuelo
Polis policia
Satıcı vendedor vendedora
Hemşire enfermero enfermera
Yazar escritor escritora
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
284192268