İspanyolca Fiiller

Fiiller iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklerdir. İspanyolca fiiller de Türkçedeki gibi eylemin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını fiilin sonuna eklenen takılarla gösterir. Bu konumuzda İspanyolca fiilleri ve bu fiillerin yapılarını örnek ve açıklamaları ile birlikte inceleyeceğiz.

İspanyolca Fiil Yapısı

İspanyolca’da fiiller Türkçedeki gibi kök (raíz) ve takı (desinencia) olarak iki kısımdan oluşur.

Örnek olarak “TOMAR: ALMAK” fiilinde “Tom” fiilin kök kısmı, “ar” ise mastar takısıdır.

Tom-ar    Al-mak

Aynı şekilde İspanyolca “COMER: YEMEK” fiili için “Com” fiilin kök kısmı, “er” ise mastar kısmını oluşturmaktadır.

Com-er    YE-mek

Ve bir diğer örnek olan “VİVİR: YAŞAMAK” fiilinde de “Viv” kök, “ir” ise mastardır.

Viv-ir    yaşa-mak

30 Günde İspanyolca - Başlangıç
Eğitim Programı

Özel olarak hazırladığımız, 30 günlük online eğitim e-posta programımızla 1 ayda İspanyolca'ya hızlı bir başlangıç yap!

Görüntüle

İspanyolca Fiil Çekimleri

İspanyolcada fiiller mastar ekine göre, sonu –ar ile biten, sonu -er ile biten, sonu –ir ile biten olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Aynı zamanda İspanyolca fiiller çekimlerine göre de 5 farklı türe ayrılırlar.

 1. Verbos regulares (Kurallı/Düzenli fiiller):
  Tüm zamanların ve şahısların çekimlerinde kökleri aynı kalır ve ait oldukları çekimin normal zaman takılarını alırlar.
Trabajar: Çalışmak
Escuchar: Dinlemek/Duymak

 

 1. Verbos irregulares (Kuralsız/Düzensiz fiiller):
  Zamana ve kişiye göre takı aldıkları zaman ya kök olarak ya da belirttiği zamanın ve kişinin takısı olarak değişikliğe uğrayan fiillerdir.
Poner: Üstüne koymak
Cerrar: Kapatmak
Saber: Bilmek

 

 1. Verbos defectivos (Eksik fiiller):
  Fiilin çekiminin zorlaşmasından ya da telaffuz zorluğundan kaynaklı her şekli kullanılamayan fiillerdir.
Atañer: İlgili olmak
İncoar: Başlatmak.

 

 1. Verbos unipersonales (Tek şahıslı fiiller):
  Tüm zamanlar için sadece üçüncü tekil şahıs hali kullanılan fiillerdir.
Nevar: Kar yağmak
Llover: Yağmur yağmak

 

 1. Verbos auxiliares (Yardımcı fiiller):
  Edilgen çatılı çekimlerde ve birleşik zamanlarda kullanılan fiillerdir.
Ser: Olmak
Estar: Olmak
Haber: Var
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
42212241214